FCOV02 COMPETENCIA CLAVE COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3 EN LIÑA – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

FCOV02 Comunicación en lingua castelá en aula virtual Formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais en Vigo   Descrición:   Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias temáticas, co fin de dinamizar a soltura do alumno no…

FCOV06 – COMPETENCIA CLAVE N3 EN COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

 FCOV06 COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA N3   Data de inicio: 18/07/2023   Modalidade: 180 h de formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais.     Descrición:   Comprender de forma oral e escrita o inglés, para poder expresarse e interactuar en diferentes contextos sociais e culturais. Buscarase que o alumno…

FCOV32 COMPETENCIAS CLAVE EN GALEGO, LINGUA CASTELÁ E MATEMÁTICAS N2 – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE TODAS XUNTAS

FCOV32   Competencias clave en galego: lingua castelá, galego en matemáticas.   Data de inicio: 13/06/2023     Modalidade: Máis de 250 h de formación presencial en Vigo, con clases de 15:30 a 20:30   Descrición:   Desenvolve as túas habilidades en lingua castelá, galego e matemáticas con este curso subvencionado en galego. Neste programa…

FCOV23 COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 PRESENCIAL – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

FCOV23 COMPETENCIA MATEMÁTICA PRESENCIAL  NIVEL 2   Data de inicio: 03/07/2023 con horario de tarde e o 28/09/2023 con horario de mañá   Modalidade: 120 h de formación presencial en Vigo   Descrición:   Aplica o teu razoamento matemático na vida cotiá ao identificar elementos matemáticos na realidade e resolver problemas. Utiliza as operacións básicas…

FCOV12 COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 EN LIÑA – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

FCOV12 COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 3 EN LIÑA   Data de inicio: 27/06/2023   Modalidade: 200 h de teleformación en aula virtual   Descrición:   Utiliza as matemáticas de maneira reflexiva e precisa para resolver problemas da vida diaria e diversos campos do coñecemento. Avalía críticamente situacións e fenómenos da contorna, obtendo solucións eficaces e rigorosas…

FCOV02 COMPETENCIA CLAVE COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3 PRESENCIAL – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

FCOV02  Comunicación en lingua castelá N3 presencial   Data de inicio: 14/06/2023 e o 22/08/2023   Modalidade: Máis de 100 horas de formación presencial en Vigo, con clases de 15:30 a 20:30   Descrición:   Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias…