FCOV02 COMPETENCIA CLAVE COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3 EN LIÑA – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

FCOV02 Comunicación en lingua castelá en aula virtual Formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais en Vigo   Descrición:   Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias temáticas, co fin de dinamizar a soltura do alumno no…