Contabilidade Xeral, Contaplus e Fiscalidade (ADGD042PO)

Duración: 130 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Adquirir coñecementos sobre a tramitación de obrigacións fiscais e contables do Imposto de Sociedades e do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, así como sobre os feitos contables derivados das operacións económico-financeiras e do peche contable dunha empresa e…

Inglés A1 (SSCE01) e A2 (SSCE02)

Duración: 160 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral Inglés A1: Conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita y en expresión e interacción oral y escrita que permita a los alumnos intercambios comunicativos muy simples y controlados sobre temas familiares y habituales destinados a satisfacer necesidades de…

Saúde, nutrición e dietética (SANP034PO)

Duración: 55 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Deseñar dietas específicas para cada situación, en canto a estado de saúde e etapa da vida, en base ás necesidades do organismo e aspectos nutricionais. Contenidos formativos: 1. ANATOMÍA E FISIOPATOLOGÍA DOS APARELLOS DIXESTIVO E ENDOCRINO. 1.1. O sistema dixestivo. 1.2.…

Alemán A1 (FCOE001PO)

Duración: 110 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Capacitar ao alumno para comprender e utilizar expresións cotiás de uso moi frecuente, así como, frases sinxelas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato como presentarse a si mesmo e a outros, pedir e dar información persoal básica sobre o seu domicilio, as súas pertenzas…

Operativa de caixa, terminal e punto de venda (COMT013PO)

Duración: 100 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Embalar, empaquetar, registrar y cobrar operaciones de compra-venta con fiabilidad y exactitud, mediante la adecuada preparación, ejecución y control diario de la caja en un hipermercado Contenidos formativos: 1. INSTALACIÓNS DE CAIXA 1.1. Caixas rexistradoras. 1.2. Terminais punto de venda. 1.3.…