Contabilidade Xeral, Contaplus e Fiscalidade (ADGD042PO)

Duración: 130 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Adquirir coñecementos sobre a tramitación de obrigacións fiscais e contables do Imposto de Sociedades e do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, así como sobre os feitos contables derivados das operacións económico-financeiras e do peche contable dunha empresa e…

Inglés A1 (SSCE01) e A2 (SSCE02)

Duración: 160 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral Inglés A1: Conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita y en expresión e interacción oral y escrita que permita a los alumnos intercambios comunicativos muy simples y controlados sobre temas familiares y habituales destinados a satisfacer necesidades de…

Saúde, nutrición e dietética (SANP034PO)

Duración: 55 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Deseñar dietas específicas para cada situación, en canto a estado de saúde e etapa da vida, en base ás necesidades do organismo e aspectos nutricionais. Contenidos formativos: 1. ANATOMÍA E FISIOPATOLOGÍA DOS APARELLOS DIXESTIVO E ENDOCRINO. 1.1. O sistema dixestivo. 1.2.…

Alemán A1 (FCOE001PO)

Duración: 110 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Capacitar ao alumno para comprender e utilizar expresións cotiás de uso moi frecuente, así como, frases sinxelas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato como presentarse a si mesmo e a outros, pedir e dar información persoal básica sobre o seu domicilio, as súas pertenzas…

Operativa de caixa, terminal e punto de venda (COMT013PO)

Duración: 100 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Embalar, empaquetar, registrar y cobrar operaciones de compra-venta con fiabilidad y exactitud, mediante la adecuada preparación, ejecución y control diario de la caja en un hipermercado Contenidos formativos: 1. INSTALACIÓNS DE CAIXA 1.1. Caixas rexistradoras. 1.2. Terminais punto de venda. 1.3.…

Ofimática (ADGG053PO)

Duración: 110 horas Prazas: 15 Data de inicio: Octubre Modalidade: Teleformación Precio: Gratuito Obxetivo Xeral: Coñecer a contorna Windows e as súas posibilidades e manexar os distintos programas de Microsoft Office para o tratamento de textos, o cálculo, a utilización de bases de datos e a creación de presentacións. Contenidos formativos: 1. HARDWARE E SOFTWARE…

FCOV02 COMPETENCIA CLAVE COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N3 EN LIÑA – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

FCOV02 Comunicación en lingua castelá en aula virtual Formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais en Vigo   Descrición:   Nesta formación aprenderás a comprender, analizar, sintetizar e valorar diferentes tipos de contidos orais e escritos en español. Abarcaranse varias temáticas, co fin de dinamizar a soltura do alumno no…

FCOV06 – COMPETENCIA CLAVE N3 EN COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

 FCOV06 COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA N3   Data de inicio: 18/07/2023   Modalidade: 180 h de formación en liña, con clases de 9:00 a 14:00 e exames presenciais.     Descrición:   Comprender de forma oral e escrita o inglés, para poder expresarse e interactuar en diferentes contextos sociais e culturais. Buscarase que o alumno…

FCOV32 COMPETENCIAS CLAVE EN GALEGO, LINGUA CASTELÁ E MATEMÁTICAS N2 – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE TODAS XUNTAS

FCOV32   Competencias clave en galego: lingua castelá, galego en matemáticas.   Data de inicio: 13/06/2023     Modalidade: Máis de 250 h de formación presencial en Vigo, con clases de 15:30 a 20:30   Descrición:   Desenvolve as túas habilidades en lingua castelá, galego e matemáticas con este curso subvencionado en galego. Neste programa…

FCOV23 COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 PRESENCIAL – FAI AS COMPETENCIAS CLAVE POR PARTES

FCOV23 COMPETENCIA MATEMÁTICA PRESENCIAL  NIVEL 2   Data de inicio: 03/07/2023 con horario de tarde e o 28/09/2023 con horario de mañá   Modalidade: 120 h de formación presencial en Vigo   Descrición:   Aplica o teu razoamento matemático na vida cotiá ao identificar elementos matemáticos na realidade e resolver problemas. Utiliza as operacións básicas…